ऐशराज दाहाल

म पेसाले सोफ़्टवेर इंजिनियर हूँ र हाल सान फ्रान्सिस्को, कैलिफोर्नियामा काम गर्दछु। यो भन्दा पहिले म स्लयाक, पेजरडिउटि, हयाकररांकगोल्डमन स्याक्समा कार्यरत थिएँ।

en | ने